Comments are closed.

Webmentions

  • Design i agila projekt – dags att börja spela rugby? « Helt sonika September 27, 2011

    […] Cross-Functional Pairing på Anders Ramsay.com […]